Klub sportskih ribolovaca “ENERGO TIM”

Dimitrija Avramovića 33

11032 Beograd, Srbija

 

email: energotim@yahoo.rs

 

 

PIB: 107395629

Matični broj: 28772203

____________________

Račun u banci (Komercijalna banka):

205-173743-40