Klub sportskih ribolovaca “ENERGO TIM”

Beograd, Čukarica ul.Blagoja Parovića 126

Bankovni račun 205-173743-40 (Komercijalna Banka).

PIB 107395629 MB 28772203

Telefon 064-116-3242

e-mail: energotim@yahoo.com